خشک شویی فرش

خشکشویی فرش در محل، خدمات در محل شربت اوغلی. برخی از مشتریان به دلایل شخصی حاضر به ارسال و شستشوی فرش در کارخانه را ندارند و شرکت نظافت گستران پایتخت پیشنهاد خشکشویی فرش در منزل را به آنها پیشنهاد می دهد!

ثبت نظافت فوری

کارشناسان شرکت تمیز گستران منتظر ثبت درخواست نظافتچی تلفنی شما هستند.

خشکشویی فرش در محل با استفاده از شامپور مخصوص انجام می شود. شاپوی مخصوص را روی فرش ریخته و با استفاده از فرچه مخصوص شروع به خشکش شویی فرش شما می کنیم و فرش در مدت زمان یک الی دو ساعت کاملاً خشک می شود. خشکشویی فرش لایه رویی فرش شمارا می شورد. برای افزایش عمر فرش خاطراتان باشد که حتما فرش را جمع کنید و زیر آن را کاملا تمیز کنید و خاک زیر آن را بگیرید. هنگام جارو برقی کشیدن از حداکثر توان جارو برقی استفاده کنید تا گرو و خاک را از عمض فرش جذب کند. گرد و خاک باعث از بین رفتن بافت فرش شما می شود.

در هر منطقه که هستید خدمات ما را تجربه کنید 

بیش از هشت شعبه در سرتاسر استان تهران 

شعبه شمال

شعبه غرب

شعبه جنوب

شعبه شرق

بـامـا تـمـاس بـگـیـریـد 

021-77651357

یا ما با شما تماس می گیریم

فهرست